Den datalogistuderende Peter

På dansk har vi, takket være Peter Naur, begrebet datalogi der dækker over de amerikansk/engelske begreber Computer Science og Information Systems. Jeg har det helt godt med mig selv når jeg siger at det sidste ikke interesserer mig særligt meget. Jeg er primært teoretiker og naturvidenskablige orienteret.
Når jeg kan komme afsted med det, følger jeg helst kurser udbudt af TOPPS-gruppen (Teori Og Praksis for ProgrammeringsSprog), men det lykkedes ikke altid. Det bliver sikkert også inden for dette emne område jeg skal skrive mit speciale når den tid kommer.

Og så er der også lige lidt matematik jeg skal have læst færdigt. Men da matematisk analyse ikke siger mig så forfærdeligt meget så holder det lidt hårdt.

Internørden Peter

Jeg bruger meget internettet. Primært bruger jeg det som arbejdsredskab, hvilket primært betyder at jeg bruger det til at komme i kontakt med andre maskiner og informationssøgning. Mange vil nok mener at jeg er kedelig, men jeg ser altså ikke det store i blinkende gif'er og andet K00L-stuff som vore dages www er fyldt med.

Som hobbyobjekt er min primære interesse nok Usenet og jeg bruger nok lidt for meget tid på det. Skønt jeg først rigtigt fik adgang til internettet i efteråret 1996, så er jeg nok usenetter af den gamle type fra før internettet blev allemands eje.

Af en eller anden grund så kommer man ikke uden om www og det er da også langt det letteste at henvise statisk til. Jeg vil derfor kort remse op hvilke steder på www jeg har været med til at lave (og endvidere er stolt af)

Usenet.dk
Et samlingssted for oplysninger om det danske usenethierarki dk.*
Hacking
Du ved ikke hvad hacking er! Læs det her.
Makholm open source-rådgivning
Jeg er lidt træt af freebies der bare vil have hjælp. Men har du brug for hjælp, læs her.
SSLUG's ordbogsprojekt
Et projekt der prøver at lave en ordbog af høj kvalitet, til fri afbenyttelse.

Idealisten Peter

Man er vel nok lidt idealist. For eksempel så vil jeg altid gerne slå et slag for lidt open source-software.

Den analoge Peter

Selvom der er nogen der ikke tror på det, så har jeg et liv uden for computerverdenen. En af de ting jeg godt kan lide at foretage mig er at sove, men jeg kan også godt lide at spise god mad.

Jeg er også KFUM-spejder i Islev gruppe hvilket der også går en del tid med.

Generelt set skal der skrives noget mere her, men det modsiger ligesom at jeg har et liv uden for computerverdenen. Derfor bliver det nok ikke til noget.