Atter engang med et PostDanmark-distribueret reklameomslag i postkassen på trods af at jeg er tilmeldt "Reklamer Nej Tak" ordningen og mærkaten sidder tydeligt på min postkasse. Efter to klager til Post Danmarks kundeservice uden success må jeg prøve noget nyt, så efter lidt søgen...

Kære Jens Hork, (cc: skrivpost@post.dk att: Katrin Carlsen)

Jeg søger efter det rette sted at klage over Post Danmarks virker som
reklamedistributør i forhold til overholdelse af "Reklamer, Nej Tak"
ordningen. På forbrug.dk bliver jeg henvist til Traffikstyrelsen, hvor
du står som Kontaktperson vedrørende Tilsyn med Post Danmark.

Jeg har gentagende gange klaget direkte til Post Danmark via deres
"Service Center Kunde" på skrivpost@post.dk. Umidelbart har jeg kopier af
klager og svar dateret omkring 8. februar 2012 og 12. marts 2012.

Jeg er tilmeldt "Reklamer Nej Tak" ordningen, modtog automatisk en ny
mærkat i løbet af foråret og mærkaten sidder tydeligt på min
postkasse. På trods af dette har jeg gentagende gange, i hvert fald
omkring ovenstående datoer samt idag den 26. juni, modtaget
reklameomslag distribueret af Post Danmark indenholdende reklamer.

Omslaget er adresseret til den efterfølgende opgang på ruten. Jeg er
derfor ikke i tvivl om at jeg er korrekt tilmeldt ordningen. Der er
derfor efter min mening klart tale om at Post Danmark ikke overholder
ordningen.

Min adresse er "Tinderhøj Vænge 31, 1 tv, 2610 Rødovre", de fejlleverede
reklamer er gerne addreseret til "Tinderhøj Vænge 33, 1 tv, 2610
Rødovre". En enkelt gang har jeg vist yderligere fået et sæt til
"Tinderhøj Vænge 31, 1th, 2610 Rødovre".

Med venlig hilsen,
Peter Makholm