Efter min henvendelse til Jens Schovsbo om afgørelsen vedrørende ergoconsulting.dk har jeg nu fået svar fra Klagenævnets Sekrætariat.

Klagenævnet har modtaget Deres e-mail af 4. januar 2012, hvori De rejser et spørgsmål til klagenævnets afgørelse af 2. januar 2012 af sag 2011-0179 (ergoconsulting.dk). Klagenævnets omtalte afgørelse er begrundet, og klagenævnet kommenterer ikke efterfølgende sine afgørelser.

Det er jo klar tale. Men jeg vil nu stadigvæk gerne vide om Klagenævnet har undersøgt hvordan Paten- og Varemærkestyrelsen betragter indsigelsen mod det relevante varemærke. Så nu prøver vi med aktindsigt.