I andledning af en afgørelse i Domæneklagenævnet vedrørende ergoconsulting.dk har jeg skrevet følgende email til klagenævnsmedlem Professor, dr. jur. Jens Schovsbo:

Som aktiv deltager i debatten vedrørende danske domænenavne skimmer jeg
ofte Domæneklagenævnets afgørelser. Jeg har et principielt spørgsmål
vedrørende en af sagerne afgjort den 2. januar 2012 jeg håber du kan
hjælpe mig med.

Det drejer sig om domænet ergoconsulting.dk hvor klager samtidigt
overfor Patent- og Varemærksestyrelsen har gjort indsigelser over
indklagedes varemærke.

Burde Domæneklagenævnet ikke have afventet en afgørelse fra PVS og
anerkendt indklagedes varemærke indtil det var blevet ophævet? Efter min
opfattelse må PVS være at betragte som den kompetente myndighed til at
foretage denne afgørelse og ikke Domæneklagenævnet?

Hvis jeg får et svar kunne det måske bruges som oplæg til en diskussion.