For omkring tre et halvt år siden beklagede jeg mig til PostDanmark over deres adresserede reklamer. Jeg fik aldrig svar...

Før nu! Sø- og Hendelseretten har afsagt dom (PDF) i en sag rejst af Forbrugerombudsmanden hvor det klart afgøres at reklamer i et adresseret omslag er adresseret (påstand 2).

Ifølge Forbrugerombudsmanden har PostDanmark anket sagen.