I dag har DIFO afholdt informationsmøde om deres planer for
implementeringen af DNSSEC for det danske toplevel domæne (.dk). Af personlig nysgerighed deltog jeg. I mit professionelle arbejde har jeg intet at gøre med domæneregistrering eller DNS-drift. I DIFO-sammenhæng er jeg newbie, privat, men absolut ikke upartisk.

Efter tidsplanen bliver .dk signeret 1. juli 2010. Herinden skal der i første kvartal af 2010 gennemføres en semioffentlig test med udvalgte testere (registratore, ISP'er og myndigheder) og i andet kvartal en fuldt offentlig test. Men den endelige afgørelse af hvilket produkt og hvilken service DIFO vil tilbyde, tages først af bestyrelsen i løbet af maj måned.

- Der bliv stillet en række spørgsmål til hvordan DNSSEC vil påvirke allerede kendte problemer og risici ved den nuværende administration af .dk. Svaret var en længere tirade om at der er risici ved alt og at det er farligt at bevæge sig ud i trafikken.

- EPP ville blive (nok) klar inden DNSSEC blev sat i drift 1.juli. (punktum). Men ellers ville man sætte DNSSEC i drift alligevel (med et webinterface til nøglehåndtering???). Men ellers er EPP iøvrigt et helt andet udviklingsprojekt der kørte helt uafhængigt af DNSSEC-projektet.

- Der blev stillet nogle spørgsmål til økonomien i DNSSEC og om det vil være gratis at bruge DNSSEC. Det vil være gratis! Måske, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet. Der var i hvert fald ikke planer om at det ikke skulle være gratis, omend man kunne forestille sig at det blev bundled med VID-servicen.

- Det blev flere gange udtrykkeligt gjort klart at DNSSEC var et ønske fra brugerne. Personligt underforstod jeg at det i hvert fald ikke var Per Kølles kop te at skulle beskæftige sig med DNSSEC.

Den information jeg sidder og savner, det er hvad DIFO ønsker at opnå med den semioffentlige test. Vi har ikke en ide om hvordan produktet politisk bliver udformet. Hvilke interfaces DNSSEC skal administres igennem var muligvis først planlagt til at blive afgjort i andet kvartal og EPP var et helt selvstændigt projekt.

Hvis min chef i morgen derfor spørger om vi bør bruge resurser på at deltage i den semioffentlige test kan min svar derfor kun blive et rungende 'Måske, men lad os invitere Robert til et møde'.