Hvis man mener at Peter "czar" Larsen "pludselig interesserer sig for domæner" har man diskvalificeret sig fra DIFO vs. dotDK-debatten. At DIFO anvender det som bilag 12 i en "Rapport" øger ikke niveauet.