Jeg var noget mere oplagt om søndagen, eller også havde jeg bare accepteret ikke at have weekend.

Brian d Foys "Flexible Business Rules with Flex" var interessant. Det er ikke noget jeg umidelbart vil kunne gå hjem og bruge, men konceptet lyder sundt nok.

Nelson Ferraz var atter lidt en skuffelse med "Code Generation". Basalt set tog han en XML-struktur og brugte den til at fylde indhold i en række templates. Ikke voldsomt interessant.

Erwan Lemonnier holdt et foredrag om "Robus Perl Code and Contract Programming". Jeg ville egentligt gerne have set mere til Contract Programming. Jeg så specielt gerne lidt mere om hvordan man pragmatisk set gik til værks.

Richard Foley fortalte om "The Perl Debugger". Jeg må tilstå at jeg hører til dem der primært debugger ved at sætte print-ordrer ind mere eller mindre velvalgte steder i kode og husker at udkommentere dem inden jeg sætter ting i produktion. Det burde jeg nok holde op med og bruge debuggeren istedet.

Brian d Foy "Managing Perl Modules Whitout Going Crazy" var lidt tankevækkende. Hovedpointen var at tænke meget over ikke at bruge alt for mange afhængigheder bare for at være smart og ikke at være sin egen systemadministrator. Det sidste handlede både om ikke at bruge så meget tid på at holde sin egen maskine opdateret, men også om i høj grad bruge services vedligeholdt af andre som for eksempel Sourceforge og andre.

Jos Boumans' "Barely Legal XXX Perl" handlede om at udføre Acme::BadExample, der er et eksempel på valid perlkode, der ikke kan køre. Det kræver en del snedige hacks for at få det til både at køre korrekt og ikek være skadeligt. Sjovt, men forhåbentligt ikke noget jeg får brug for.

Alt i alt må udbyttet af workshoppen siges at være lidt socialisering, Perl Critic, Perl Debugger og de to tankevækkende/interessante foredrag søndag eftermiddag.

(Og så har jeg brugt formiddagen i dag på at få mit seneste perlprojekt til at overholde Perl::Critic severity 4 bortset fra hvor jeg eksplicit slår Perl::Critic fra.)