En jounalist ringede vedrørende Jimmy Wales' projekt vedrørende en Blogger's Code of Conduct. En række bloggere har givet udtryk for at de mener at den slags tiltag er indførelse af censur og krænker ytringsfriheden.

Det virker ofte på mig som om folk blander to ting sammen: Deres ret til at ytre sig og min indlysende pligt til at bruge resurser på deres ytringer. Og den indlysnede pligt er tilsyneladende at jeg som blogger enten skal lægge debatplads til deres ytringer eller bruge tid på at overveje deres ytringer.

Hvis vi lige ser bort fra den almendannende skolepligt, så mener jeg næsten at min frihed til at vælge ytringer fra er lige så vigtig som min traditionelle ytringsfrihed. For min skyld må folk sige næsten hvad de vil, bare jeg kan fravælge deres ytringer, om det så er ved at slukke for radioen, fravælge en bestemt avise eller undlade at besøge bestemte websteder. Det er ikke en krænkelse af deres ytringsfrihed at jeg forebeholder mig ret til ikke ville se deres ytringer eller på nogen måde støtte deres ytringer ved at henlede andre folks opmærksomhed på dem. Jeg mener først at vi som samfund krænker ytringsfrihenden når vi siger 'Du må ikke med dine egne resurser fremføre den og den holdning'.

Blandt andet ønsker jeg at kunne vælge "uciviliseret opførelse" fra, både på mit eget websted og på de websteder jeg læser. En fælles, frivillig Code of conduct vil lette det valg. Om Jimmy Wales' foreslag er det rette er jeg ikke sikker på, men det er et skridt på vejen. At ligestille netdebat med ansigt til ansigt-debat mener jeg er en noget oversimplificering og jeg er ikke sikker på at jeg gider bruge tid på at forklare hvorfor jeg ikke har afvist en uciviliseret kommentar til et af mine blogindlæg.

(I øvrigt har jeg ud over spam afvist én kommentar her på min blog. Det var en anonymiseret en-linjers tilsvining af mig, muligvis mere rettet på at diskreditere den tilsyneladende afsender som jeg selv havde været meget kritisk overfor)

Update kl 15:41: Nu med link til artiklen