Siden jeg slap ud fra universitetet er jeg blevet mere og mere opmærksom på forskellige computerbrugere. I Forbrugerstyrelsen var en del af mine opgaver at understøtte kommunikationsfolkene brug af internettet som medie. Ikke support, men småudvikling der gjorde muligt for dem at lave deres arbejde. Ofte var det ting hvor jeg let lige kunne ryste 15 linjer perlkode ud af ærmet som kunen spare 4 dages manuelt arbejde.

Observationen at "jeg kan" og "de kan ikke" er ikke interessant. Det jeg finder interessant er spektret fra "hvis ikke der er en knap lige foran mig, så kan computeren ikke" til "man kan få computeren til alt" (jaja, standsningsproblemet...). Mange vil måske mene at det er det samme som at dele verden op mellem computernørder og ikke-nørder, men jeg tror at min skelnen er mere grundlæggende. De to ting er selvfølgelig ikke uafhængige, hvis man ikke overvejende tror at man kan få computeren til alt, så bliver man ikke en god computernørd.

Det jeg så overvejer er om man ikke kunne finde på en lille håndfuld af aspekter ved computerbrug og så opsætte en slags Myers-Briggs Type Indikator (MBTI) for computerbrug. De fleste af mine potentielle læsere vil sikkert forsværge den slags pladder-sociohumanisme og de der ikke vil vil sikkert forsværge MBTI til fordel for et helt andet og meget bedre paradigme for personlighedstests. Men jeg mener at MBTI med sine 16 personlighedstyper målt over 4 aspekter er af en passende størelse mellem bare at være sort/hvis og stadigvæk kunne formidles enkelt.

Men hvilke 4-5 aspekter skulle indgå i en "computerbrugernes MBTI"?

Muligvis skulle mit første bud tilrettes en smule for ikke at være helt værdiladdet. Et andet aspekt kunen være "ting skal bare virke" imod "det gør ikke noget at det er lidt besværligt". Jeg selv er klart i den første gruppe, jeg kan sikkert sagtens lave min egen smtp-server, men det er da lettere bare at skrive apt-get install postfix.

Så er det selvfølgelig lige et problem at få formuleret aspekterne så de er forholdsvis uafhængige. Jeg kan ikke helt finde ud af om aspektet "skal bare virke/må godt være lidt besværligt" er deet samme fo mig som for en bruger der kun mener computeren kan det der er en knap til lige i midten af skærmen. I sidste tilfælde er det nok primært et spørgsmål om at acceptere at reboote når der er noget man ikke forstår eller ikke at acceptere det.

(Jeg er i øvrigt INTP)