Det lovede landskab indhydet i mosekonens bryg ved jeg ikke helt med. Interessante smagsnuancer, men jeg synes ikke de lå så dybt. Tættere på en tørstslukker end en øl jeg sidder længe over.