Efter aftenens generalforsamling i DKUUG er jeg ikke længere medlem af bestyrelsen (jubiii), men ikek nok med det - jeg har helt valgt at melde mig ud af foreningen. I et brev til (den kommende) bestyrelse skriver jeg:

Det er min overbevisning at DKUUG på nuværende tidspunkt ikke giver mig fordele der opvejer de udgifter og den arbejdsindsats et aktivt medlemskab koster. DKUUG mangler en klar og tydelig vision, som blandt andet adskiller foreningen fra open source-foreningerne som for eksempel SSLUG og BSD-DK. Det er ikke et spørgsmål om rabatter og økonomiske fordele, men at jeg ikke ser DKUUG som noget der kan hjælpe mig til at nå et mål bedre end for eksempel SSLUG og BSD-DK.

Jeg finder det ironisk at DKUUG er så umidelbar elendig til at gøre brug af internettet som kommunikationskanal. Den største værdi ved mit medlemskab af DKUUG har været den lette adgang til at abonnere på ;login: Med DKUUG-bladets udgivelsesfrekvens er mængden af DKUUG-genereret værdi noget nær 0. Som privat individuelt medlem er adgangen til betalingskurser ikke af den store værdi.

DKUUG bibringer mig ikke noget netværk, hvilket jeg opfatter som et generelt problem og ikke bare et resultat af min brug af DKUUG. Det skaber problemer med rekruttering af aktive og uden aktive er der ingen udvikling i foreningen.

Det kan være at jeg ikke bør betragte mig selv som målgruppe for DKUUG og det vil der ikke være nogle problemer med. Men jeg ser heller ikke den store værdi for min arbejdsgiver og det finder jeg problematisk for DKUUG.

Efter 2 år i bestyrelsen er jeg ikke uden skyld, men selv uden de problemer DKUUG har været igennem det sidste halvandet år har jeg haft svært ved at sætte mig ud over det SSLUG og BSD-DK kan. Jeg håber og ser frem til at en kommende bestyrelsen en dag kan bevæge DKUUG i en retning hvor jeg igen vil finde interesse for foreningen. En forudsætning for at bevæge DKUUG i en positiv retning tror jeg dog er at adskille administrationen af formuen og arbejdet for foreningens grundlag. Det kunne ske ved at lave en klar opdeling med en professionel administrativ ledelse samt et ældsteråd af folk med indsigt i foreningens formål. Muligvis er foreningen dog for fattig til en ordentlig professionel økonomisk ledelse.