Sideløbende med Bedst på Nettet, hvor VTU bedømmer 700 offentlige websteder, bliver der afholdt Bedst til Nettet hvor leverandøre kan kæmpe om at levere det bedste websted (evt. et eksisterende eller et dummy-websted). I den anledning udtaler Mette Wichmann Sørensen, projektleder i Kompetencecenter It for Alle:

De gode resultater i konkurrencen viser, at der er stigende fokus på tilgængelighed og overholdelse af web-standarder i branchen - Ønsker man en tilgængelig hjemmeside, er det i dag nemt at finde en leverandør.

Der var 8 deltagere der opfyldte kriterierne - hold da op hvor får de travlt.