Archive for IT

Oprydning på bogreolen – Fagbøger

Det er efterhånden blevet på tide at ryde lidt ud i samlingen af bøger. De fleste har vis nok mest historisk interesse, men hvis der er nogen der kan bruge en eller flere af dem, så er det bedre end at smide dem ud.

Følgende bøger ligger i øjeblikket i bunken:

 • Programming Erlang, Joe Amstrong (2007)
 • Haskel – The Craft of Functional Programming, Simon Thompson (1996)
 • Sensation and Perception, Margaret W. Matlin & Hugh J. Foley (1997)
 • DSP First – A Multimedia Approach, James H. McClellan et al (1999)
 • Games, Diversions & Perl Culture, edited by Jon Orwant (2003)
 • Computer Science & Perl Programming, edited by Jon Orwant (2003)
 • Advanced Perl Programming, Sriram Srinivasan (1997)
 • Learning the vi Editor, Linda Lamb & Arnold Robbins (1998)
 • MacOS X Panther for Unix Geeks, Brian Jepson & Ernest E. Robman (2004)
 • C Pocket Reference, Peter Prinz & Ulla Kirch-Prinz (2002)
 • Inside XML, Steven Holzner (2001)
 • The LaTeX Companion, Goossems et al (1994)
 • LaTeX User’s Guide and Reference Manual, Leslie Lamport (1994)
 • Ruby in a Nutshell, Yukihiro Matsumoto (2002)
 • Practical Unix & Internet Security, Simon Garfinkel et al (2003)

Det skal helst ikke være for besværligt for mig, men ellers skal jeg bare af med dem… Bøgerne kan for eksempel afhentes i Københavnsområdet.

Comments off

ergoconsulting.dk – svar fra Klagenævnet

Efter min henvendelse til Jens Schovsbo om afgørelsen vedrørende ergoconsulting.dk har jeg nu fået svar fra Klagenævnets Sekrætariat.

Klagenævnet har modtaget Deres e-mail af 4. januar 2012, hvori De rejser et spørgsmål til klagenævnets afgørelse af 2. januar 2012 af sag 2011-0179 (ergoconsulting.dk). Klagenævnets omtalte afgørelse er begrundet, og klagenævnet kommenterer ikke efterfølgende sine afgørelser.

Det er jo klar tale. Men jeg vil nu stadigvæk gerne vide om Klagenævnet har undersøgt hvordan Paten- og Varemærkestyrelsen betragter indsigelsen mod det relevante varemærke. Så nu prøver vi med aktindsigt.

Comments off

Kompetancefordelingen mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og Domæneklagenævnet

I andledning af en afgørelse i Domæneklagenævnet vedrørende ergoconsulting.dk har jeg skrevet følgende email til klagenævnsmedlem Professor, dr. jur. Jens Schovsbo:

Som aktiv deltager i debatten vedrørende danske domænenavne skimmer jeg
ofte Domæneklagenævnets afgørelser. Jeg har et principielt spørgsmål
vedrørende en af sagerne afgjort den 2. januar 2012 jeg håber du kan
hjælpe mig med.

Det drejer sig om domænet ergoconsulting.dk hvor klager samtidigt
overfor Patent- og Varemærksestyrelsen har gjort indsigelser over
indklagedes varemærke.

Burde Domæneklagenævnet ikke have afventet en afgørelse fra PVS og
anerkendt indklagedes varemærke indtil det var blevet ophævet? Efter min
opfattelse må PVS være at betragte som den kompetente myndighed til at
foretage denne afgørelse og ikke Domæneklagenævnet?

Hvis jeg får et svar kunne det måske bruges som oplæg til en diskussion.

Comments (1)

Implementering af DNSSEC for .dk

I dag har DIFO afholdt informationsmøde om deres planer for
implementeringen af DNSSEC for det danske toplevel domæne (.dk). Af personlig nysgerighed deltog jeg. I mit professionelle arbejde har jeg intet at gøre med domæneregistrering eller DNS-drift. I DIFO-sammenhæng er jeg newbie, privat, men absolut ikke upartisk.

Efter tidsplanen bliver .dk signeret 1. juli 2010. Herinden skal der i første kvartal af 2010 gennemføres en semioffentlig test med udvalgte testere (registratore, ISP’er og myndigheder) og i andet kvartal en fuldt offentlig test. Men den endelige afgørelse af hvilket produkt og hvilken service DIFO vil tilbyde, tages først af bestyrelsen i løbet af maj måned.

– Der bliv stillet en række spørgsmål til hvordan DNSSEC vil påvirke allerede kendte problemer og risici ved den nuværende administration af .dk. Svaret var en længere tirade om at der er risici ved alt og at det er farligt at bevæge sig ud i trafikken.

– EPP ville blive (nok) klar inden DNSSEC blev sat i drift 1.juli. (punktum). Men ellers ville man sætte DNSSEC i drift alligevel (med et webinterface til nøglehåndtering???). Men ellers er EPP iøvrigt et helt andet udviklingsprojekt der kørte helt uafhængigt af DNSSEC-projektet.

– Der blev stillet nogle spørgsmål til økonomien i DNSSEC og om det vil være gratis at bruge DNSSEC. Det vil være gratis! Måske, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet. Der var i hvert fald ikke planer om at det ikke skulle være gratis, omend man kunne forestille sig at det blev bundled med VID-servicen.

– Det blev flere gange udtrykkeligt gjort klart at DNSSEC var et ønske fra brugerne. Personligt underforstod jeg at det i hvert fald ikke var Per Kølles kop te at skulle beskæftige sig med DNSSEC.

Den information jeg sidder og savner, det er hvad DIFO ønsker at opnå med den semioffentlige test. Vi har ikke en ide om hvordan produktet politisk bliver udformet. Hvilke interfaces DNSSEC skal administres igennem var muligvis først planlagt til at blive afgjort i andet kvartal og EPP var et helt selvstændigt projekt.

Hvis min chef i morgen derfor spørger om vi bør bruge resurser på at deltage i den semioffentlige test kan min svar derfor kun blive et rungende ‘Måske, men lad os invitere Robert til et møde’.

Comments off

dotDK’s støtter

Jeg har stor forståelse for at dotDK ikke selv har offentliggjort en liste over de støtter de har skulel samle ind til IT & Telestyrelsen for at blive endelig godkendt som administrator for ccTLD’et .dk. For mig virker det som en helt almindelig og sund forretningspraksis at lade det være op til de enkelte støtter at offentliggøre deres støtte.

Men jeg har alligevel været lidt nysgerig for at se listen. Det har DIFO/DK-hostmaster også, så de har bedt om aktindsigt og fået listen over støtter. Uden at lave en en til en-sammenligning, så ser den liste rimlig solid ud i forhold til DIFO’s medlemsliste fra før de gik i panik.

Update: Jeg skrev fejlagtigt at at Comon bad om aktindsigt, men de skriver jo at det var DIFO. I følge ComputerWorld enten ved Mads Bryde Anderesen ikke hvordan listen er kommet pressen i hænde eller også vil han ikke sige det.

Comments off

DIFO vs. dotDK

Et af de hotte emner i øjeblikket er hvem der skal administrere det danske top-level domæne ‘.dk’. Aldrig før har jeg hørt folk der er ovenud tilfredse med DK-Hostmaster, men pludselig er det ikke til at komme igennem dagens IT-nyheder uden lovprisninger af DK-Hostmaster. Jeg har, med svingende held, forsøgt at holde mig forholdsvist pasivt, men nu må det ud: Jeg støtter dotDK som administrator af ‘.dk’.

Dette er ikke et udtryk for grundlæggende mistillid til DK-Hostmaster. Udgangspunktet er at jeg tror at dotDK på kompetent vis kan administrere ‘.dk’, ikke om DIFO/DK-Hostmaster er inkompetente. Det handler altså først og fremmest om at jeg tror at dotDK kan opfylde det danske internetsamfunds behov, og det mindst lige så godt som DIFO/DK-Hostmaster.

Striden går primært på to detaljer: pris og om admistrationen skal basere sig på sole-regestry (det nuværende) eller shared-regestry (dotDK’s løsning). For nu at tage prisen først, så mener jeg at det er inderligt ligegyldigt om et domæne koster 45 kroner om året eller 100 kroner om året. Hvorfor DKUUG (af alle) pludselig ønsker at sprede FUD kan jeg ikke gennemskue, men 400 kroner finder jeg urealistisk.

Med hensyn til sole-registry eller shared-registry, så deler jeg bekymringen om at en dårlig implementation af shared-registry vil betyde et voldsomt tilbageslag for os domæneindehavere. Jeg finder det dog meget sandsynligt at vi ikke får en dårlig implementation, specielt ikek hvis vi går ind i en åben FUD-fri dialog med dotDK. Og med en god implementation af shared-registry tror jeg at hele systemet vil blive langt mere gennemskueligt for den jævne forbruger. Ikke mere skal man købe et webhotel og pudseligt lidt fordækt har man indgået en bindende aftale med nogle helt andre? Jeg tror at det vil øge gennemsigtigheden enormt at den ventrale aktør forbliver skjult for slutbrugeren frem for den nuværende halvobskure konstruktion.

Og så kommer vi til det interessante: Jeg er helt enig med Martin von Haller om at tiden er løbet fra DIFO 1.0 og vi skal overveje DIFO 2.0. Jeg er også meget enig i hans 5 punkter. Selvfølgelig skal man ikke smide barnet ud med badevandet, men for os der ikke er dybt involveret i DIFO er der simpelthen ikke noget barn. Det tjener os lige så godt at starte forfra med friske tavler (ok, jeg vil gerne beholde hacking.dk, men ellers…).

Så med det nuværende udgangspunkt mener jeg at det rette er at arbejde for en acceptabel impementering af share-registry og presse dotDK til aktivt at indtage den naturlige centrale position på det danske internet. Det mener jeg iøvrigt også er lettere end at folde hænderne og bede til at DIFO genopfinder sig selv.

Comments (1)

HaandBryggeriet, IPA – dobbel dose

Norsk dobbelt-IPA, ufiltreret og eftergæret på flasken uden tilsat kulsyre. Pæn farve og god mængde kulsyre. Men den kraftige humlesmag har ikke den store dybde eller kompleksitet, hvilket gør det til en idt kedelig dobelt-IPA.

Comments off

Men det hed jo ikke cracking.dk, vel?

Mere mail…

Subject: ang. Hacking.dk, Måske kan du hjælpe mig??
Hej jeg faldt over din side og måske vil du hjælpe mig, jeg sidder med et cracket spil og vil gerne have en update til det men jeg kan ikke få det til at virke fordi spillet er cracket og patchen ikke er, så mit spørgsmaal er om du kan hjælpe mig eller sende mig videre til et sted hvor jeg kan læse mere om hvordan jeg cracker en patch. Jeg skal måske lige sige for en god ordens skyld at jeg altså HAR spillet jeg vil bare gerne spille uden cd.

Righty…

Comments off

Glæden ved hacking.dk

For lang, lang tid siden købte jeg domænet hacking.dk uden egentlig at have nogle planer med det. Jeg bruger det til nogle småting og har en lidt semidød webside liggende på det. Men derudover er det en evig kilde til morsomme mail:

Subject: Hacking
Hey peter ,
var lige inde på din hjemmeside, og ville hører om du lå inde med et
godt link til et forum eller andet godt,
så jeg kan gøre min pc bedre ?

Mit bedste svar er simpelhen ‘No hablo hvad du så end snakker’.

Comments off

Boeing-talsperson nomineret til Preben Andersen-prisen

De US-amerikanske luftfartsmyndigheder har udtrykt bekymring over at der i Boeings nye 787’er er en teoretisk mulighed for at tilgå vitale dele af flyets computersystem fra fra passagerenes underholdningssystem. Hvprvidt de har ret har jeg ikke sat mig ind i, men Wired bringer Boeings response. Nogle udpluk:

Boeing spokeswoman Lori Gunter said the wording of the FAA document is misleading, and that the plane’s networks don’t completely connect.

“Don’t completely connect”? Er det ikke lidt en enten/eller situation?

it is employing a combination of solutions that involves some physical separation of the networks, known as “air gaps,” and software firewalls.

Ifølge min forståelse af begrebet air gap, så består det af at netværket er fuldstændigt fysisk isoleret. Hvis man trækker en ledning ‘uden om’, så er der ikke noget ‘air gap’ mere. Så enten har man et netværk der er fysisk isoleret (air gap) eller også er der en forbindelse mellem dem.

“There are places where the networks are not touching, and there are places where they are,” she said.

“Der er steder hvor min arbejdsmaskine ikek har forbindelse til firmanetværket (serielporten) og steder hvor den har adgang til firmanetværket (netværksporten)”. Det må være sikkert…

Det fortjener jo næsten Preben Andersen-prisen.

Comments off

« Previous entries Next Page » Next Page »