Archive for IT

ergoconsulting.dk – svar fra Klagenævnet

Efter min henvendelse til Jens Schovsbo om afgørelsen vedrørende ergoconsulting.dk har jeg nu fået svar fra Klagenævnets Sekrætariat.

Klagenævnet har modtaget Deres e-mail af 4. januar 2012, hvori De rejser et spørgsmål til klagenævnets afgørelse af 2. januar 2012 af sag 2011-0179 (ergoconsulting.dk). Klagenævnets omtalte afgørelse er begrundet, og klagenævnet kommenterer ikke efterfølgende sine afgørelser.

Det er jo klar tale. Men jeg vil nu stadigvæk gerne vide om Klagenævnet har undersøgt hvordan Paten- og Varemærkestyrelsen betragter indsigelsen mod det relevante varemærke. Så nu prøver vi med aktindsigt.

Comments

Kompetancefordelingen mellem Patent- og Varemærkestyrelsen og Domæneklagenævnet

I andledning af en afgørelse i Domæneklagenævnet vedrørende ergoconsulting.dk har jeg skrevet følgende email til klagenævnsmedlem Professor, dr. jur. Jens Schovsbo:

Som aktiv deltager i debatten vedrørende danske domænenavne skimmer jeg
ofte Domæneklagenævnets afgørelser. Jeg har et principielt spørgsmål
vedrørende en af sagerne afgjort den 2. januar 2012 jeg håber du kan
hjælpe mig med.

Det drejer sig om domænet ergoconsulting.dk hvor klager samtidigt
overfor Patent- og Varemærksestyrelsen har gjort indsigelser over
indklagedes varemærke.

Burde Domæneklagenævnet ikke have afventet en afgørelse fra PVS og
anerkendt indklagedes varemærke indtil det var blevet ophævet? Efter min
opfattelse må PVS være at betragte som den kompetente myndighed til at
foretage denne afgørelse og ikke Domæneklagenævnet?

Hvis jeg får et svar kunne det måske bruges som oplæg til en diskussion.

Comments (1)

Implementering af DNSSEC for .dk

I dag har DIFO afholdt informationsmøde om deres planer for
implementeringen af DNSSEC for det danske toplevel domæne (.dk). Af personlig nysgerighed deltog jeg. I mit professionelle arbejde har jeg intet at gøre med domæneregistrering eller DNS-drift. I DIFO-sammenhæng er jeg newbie, privat, men absolut ikke upartisk.

Efter tidsplanen bliver .dk signeret 1. juli 2010. Herinden skal der i første kvartal af 2010 gennemføres en semioffentlig test med udvalgte testere (registratore, ISP’er og myndigheder) og i andet kvartal en fuldt offentlig test. Men den endelige afgørelse af hvilket produkt og hvilken service DIFO vil tilbyde, tages først af bestyrelsen i løbet af maj måned.

- Der bliv stillet en række spørgsmål til hvordan DNSSEC vil påvirke allerede kendte problemer og risici ved den nuværende administration af .dk. Svaret var en længere tirade om at der er risici ved alt og at det er farligt at bevæge sig ud i trafikken.

- EPP ville blive (nok) klar inden DNSSEC blev sat i drift 1.juli. (punktum). Men ellers ville man sætte DNSSEC i drift alligevel (med et webinterface til nøglehåndtering???). Men ellers er EPP iøvrigt et helt andet udviklingsprojekt der kørte helt uafhængigt af DNSSEC-projektet.

- Der blev stillet nogle spørgsmål til økonomien i DNSSEC og om det vil være gratis at bruge DNSSEC. Det vil være gratis! Måske, med mindre bestyrelsen beslutter noget andet. Der var i hvert fald ikke planer om at det ikke skulle være gratis, omend man kunne forestille sig at det blev bundled med VID-servicen.

- Det blev flere gange udtrykkeligt gjort klart at DNSSEC var et ønske fra brugerne. Personligt underforstod jeg at det i hvert fald ikke var Per Kølles kop te at skulle beskæftige sig med DNSSEC.

Den information jeg sidder og savner, det er hvad DIFO ønsker at opnå med den semioffentlige test. Vi har ikke en ide om hvordan produktet politisk bliver udformet. Hvilke interfaces DNSSEC skal administres igennem var muligvis først planlagt til at blive afgjort i andet kvartal og EPP var et helt selvstændigt projekt.

Hvis min chef i morgen derfor spørger om vi bør bruge resurser på at deltage i den semioffentlige test kan min svar derfor kun blive et rungende ‘Måske, men lad os invitere Robert til et møde’.

Comments

dotDK’s støtter

Jeg har stor forståelse for at dotDK ikke selv har offentliggjort en liste over de støtter de har skulel samle ind til IT & Telestyrelsen for at blive endelig godkendt som administrator for ccTLD’et .dk. For mig virker det som en helt almindelig og sund forretningspraksis at lade det være op til de enkelte støtter at offentliggøre deres støtte.

Men jeg har alligevel været lidt nysgerig for at se listen. Det har DIFO/DK-hostmaster også, så de har bedt om aktindsigt og fået listen over støtter. Uden at lave en en til en-sammenligning, så ser den liste rimlig solid ud i forhold til DIFO’s medlemsliste fra før de gik i panik.

Update: Jeg skrev fejlagtigt at at Comon bad om aktindsigt, men de skriver jo at det var DIFO. I følge ComputerWorld enten ved Mads Bryde Anderesen ikke hvordan listen er kommet pressen i hænde eller også vil han ikke sige det.

Comments

DIFO vs. dotDK

Et af de hotte emner i øjeblikket er hvem der skal administrere det danske top-level domæne ‘.dk’. Aldrig før har jeg hørt folk der er ovenud tilfredse med DK-Hostmaster, men pludselig er det ikke til at komme igennem dagens IT-nyheder uden lovprisninger af DK-Hostmaster. Jeg har, med svingende held, forsøgt at holde mig forholdsvist pasivt, men nu må det ud: Jeg støtter dotDK som administrator af ‘.dk’.

Dette er ikke et udtryk for grundlæggende mistillid til DK-Hostmaster. Udgangspunktet er at jeg tror at dotDK på kompetent vis kan administrere ‘.dk’, ikke om DIFO/DK-Hostmaster er inkompetente. Det handler altså først og fremmest om at jeg tror at dotDK kan opfylde det danske internetsamfunds behov, og det mindst lige så godt som DIFO/DK-Hostmaster.

Striden går primært på to detaljer: pris og om admistrationen skal basere sig på sole-regestry (det nuværende) eller shared-regestry (dotDK’s løsning). For nu at tage prisen først, så mener jeg at det er inderligt ligegyldigt om et domæne koster 45 kroner om året eller 100 kroner om året. Hvorfor DKUUG (af alle) pludselig ønsker at sprede FUD kan jeg ikke gennemskue, men 400 kroner finder jeg urealistisk.

Med hensyn til sole-registry eller shared-registry, så deler jeg bekymringen om at en dårlig implementation af shared-registry vil betyde et voldsomt tilbageslag for os domæneindehavere. Jeg finder det dog meget sandsynligt at vi ikke får en dårlig implementation, specielt ikek hvis vi går ind i en åben FUD-fri dialog med dotDK. Og med en god implementation af shared-registry tror jeg at hele systemet vil blive langt mere gennemskueligt for den jævne forbruger. Ikke mere skal man købe et webhotel og pudseligt lidt fordækt har man indgået en bindende aftale med nogle helt andre? Jeg tror at det vil øge gennemsigtigheden enormt at den ventrale aktør forbliver skjult for slutbrugeren frem for den nuværende halvobskure konstruktion.

Og så kommer vi til det interessante: Jeg er helt enig med Martin von Haller om at tiden er løbet fra DIFO 1.0 og vi skal overveje DIFO 2.0. Jeg er også meget enig i hans 5 punkter. Selvfølgelig skal man ikke smide barnet ud med badevandet, men for os der ikke er dybt involveret i DIFO er der simpelthen ikke noget barn. Det tjener os lige så godt at starte forfra med friske tavler (ok, jeg vil gerne beholde hacking.dk, men ellers…).

Så med det nuværende udgangspunkt mener jeg at det rette er at arbejde for en acceptabel impementering af share-registry og presse dotDK til aktivt at indtage den naturlige centrale position på det danske internet. Det mener jeg iøvrigt også er lettere end at folde hænderne og bede til at DIFO genopfinder sig selv.

Comments (1)

HaandBryggeriet, IPA – dobbel dose

Norsk dobbelt-IPA, ufiltreret og eftergæret på flasken uden tilsat kulsyre. Pæn farve og god mængde kulsyre. Men den kraftige humlesmag har ikke den store dybde eller kompleksitet, hvilket gør det til en idt kedelig dobelt-IPA.

Comments

Men det hed jo ikke cracking.dk, vel?

Mere mail…

Subject: ang. Hacking.dk, Måske kan du hjælpe mig??
Hej jeg faldt over din side og måske vil du hjælpe mig, jeg sidder med et cracket spil og vil gerne have en update til det men jeg kan ikke få det til at virke fordi spillet er cracket og patchen ikke er, så mit spørgsmaal er om du kan hjælpe mig eller sende mig videre til et sted hvor jeg kan læse mere om hvordan jeg cracker en patch. Jeg skal måske lige sige for en god ordens skyld at jeg altså HAR spillet jeg vil bare gerne spille uden cd.

Righty…

Comments

Glæden ved hacking.dk

For lang, lang tid siden købte jeg domænet hacking.dk uden egentlig at have nogle planer med det. Jeg bruger det til nogle småting og har en lidt semidød webside liggende på det. Men derudover er det en evig kilde til morsomme mail:

Subject: Hacking
Hey peter ,
var lige inde på din hjemmeside, og ville hører om du lå inde med et
godt link til et forum eller andet godt,
så jeg kan gøre min pc bedre ?

Mit bedste svar er simpelhen ‘No hablo hvad du så end snakker’.

Comments

Boeing-talsperson nomineret til Preben Andersen-prisen

De US-amerikanske luftfartsmyndigheder har udtrykt bekymring over at der i Boeings nye 787′er er en teoretisk mulighed for at tilgå vitale dele af flyets computersystem fra fra passagerenes underholdningssystem. Hvprvidt de har ret har jeg ikke sat mig ind i, men Wired bringer Boeings response. Nogle udpluk:

Boeing spokeswoman Lori Gunter said the wording of the FAA document is misleading, and that the plane’s networks don’t completely connect.

“Don’t completely connect”? Er det ikke lidt en enten/eller situation?

it is employing a combination of solutions that involves some physical separation of the networks, known as “air gaps,” and software firewalls.

Ifølge min forståelse af begrebet air gap, så består det af at netværket er fuldstændigt fysisk isoleret. Hvis man trækker en ledning ‘uden om’, så er der ikke noget ‘air gap’ mere. Så enten har man et netværk der er fysisk isoleret (air gap) eller også er der en forbindelse mellem dem.

“There are places where the networks are not touching, and there are places where they are,” she said.

“Der er steder hvor min arbejdsmaskine ikek har forbindelse til firmanetværket (serielporten) og steder hvor den har adgang til firmanetværket (netværksporten)”. Det må være sikkert…

Det fortjener jo næsten Preben Andersen-prisen.

Comments

DKUUG, en gang til

Donald Axel erkender over for Version2 at fremgangsmåden omkring DKUUG’s generalforsamling har været uheldig. I en privat mail reagerer han også på mit tidligere blog-indlæg om DKUUG, og jeg vil selvfølgelig respektere at han svare privat. De dele der handler om en uddybning af mit indlæg vil jeg dog gerne besvare offentligt, so here goes…

For det første påpeger han nogle mere konkrete hændelser hvor bestyrelsen i min tid har snakket om at placere pengene i en fond. Visse af informationerne er jeg ret sikker på er nye for mig, men det kan være møder hvor jeg har været fraværende, på toilettet eller uopmærksom. Den økonomiske konstruktion “placer pengene i en fond” har derfor sandynligvis været diskuteret i min bestyrelsestid. Mere interessant end den økonomiske konstruktion er dog hvordan potentialet i DKUUG’s pengetank kan udnyttes.

Donald Axels andet kritikpunkt går på at han ikke opfatter mit indlæg konstruktivt og savner gode råd og dialog. Det er korrekt at hovedparten af mit indlæg ikke var direkte operationelt anvendeligt, sådan var det heller ikke tiltænkt. Som delvis part i sagen vil jeg gerne undgå uopfordret at at komme med udtalelser der kan opfattes som krav til hvordan bestyrelsen handler, derfor har jeg fokuseret på mine iagttagelser og hvordan jeg opfatter dem. Jeg anser dette for en dialog-form, jeg vælger at gøre det offentligt fordi det sker som reaktion på offentlige udtalelser (i version2) og en til mange-kommunikation (bestyrelsesbrevet).

Men direkte adspurgt er her mit første gode råd: Sørg for at der er overensstemmelse mellem de informationer der kommer ud fra bestyrelsen ad forskellige veje. Jeg føler ikke at der er overensstemmelse mellem at tale om kupforsøg den ene vej og den anden vej give udtryk for at man var igang med næsten det samme forslag. Hvis det betyder at man ikke lige kan gennemskue at udtale sig til en jounalist, så lad være. Dobbelttydigt information er ikke dobbelt så god information.

Næste gode råd er lige at tænke konflikten og dens eskaleringstrin igennem. Jeg kender ikke til den kommunikation der har været mellem bestyrelsen og forslagsstillerne, men jeg er faktisk lidt overrasket over at vi er kommet igennem hele konflikttrappen så hurtigt. Det der måske bare var en naturlig uoverensstemmelse vedrørende om DKUUG trængte til noget radikalt nytænkning bliver til personificering (“de unge mennesker”), fjendebilleder (“kupforsøg”) og polarisering (bestyrelsen vs. …). Jeg skal ikke spille hellig, jeg er også god til at føde konflikter.

Jeg ved ikke om det er et problem der har været aktuelt, men med mit kendsakb til ånden i DKUUG finder jeg det sandsynligt. Konsensus er en lige så god styreform som diktatur. Det er noget nær optimalt så længe det virker, med hvis det ikke virker er det til gengæld ad røven til. Skal vi nå hjem til klokken 23, så skal der tages nogle beslutninger, selv hvis vi ikke er enige. Nogle gange skal denne uenighed så kommunikeres ud, andre gange kan man blive enige om at være uenige.

Og husk de tre K’er: Kommunikation, kommunikation og kommunikation.

Og så lige to ting til der ikke så meget handler om hændelserne omkring generalforsamlingen:

Lad være med at underspille betydningen af at DKUUG ikke har nogle ansatte i øjeblikket. Grib i stedet chancen for at diskutere om man ikke kan organisere sig på en helt anden måde. Nu er der ikke nogen der kan være bekymret for om man kan få et lige så kvalificeret sekretariat hvis det om et år viste sig at være en dårlig ide.

Hvis den vigtigste grund til at blive i Symbion er at have gode foredragslokaler, så drop D’et fra navnet. Så er KUUG, Københavns Unix User Group, måske mere passende.

Mit ringe forslag

Barber administrationen af foreningen ned så det kan betales af kontigentindtægterne. Det er for de penge at foreningen skal kunne drives, hvis det betyder at man skal gennemføre Jacob Sparres forslag om at droppe det trykte blad og foreningens lokaler i Symbion, så gør det. Med hensyn til foredrag om aftenen er jeg sikker på at SSLUG har kontakter til nogle mulige lokaler.

Uafhængigt af ovenstående skal “pengetanken” så administreres. Den skal investeres så vi kan forbruge 300.000 kroner om året. Disse penge skal bruges på følgende måde:

Der skal bruges 75.000 kroner om året på en præmieopgave for unge der er interesseret i foreningens formål. Der uddeles tre præmier på henholdsvis 25.000 kr, 15.000 kr og 10.000 kr. Derudover arrangeres det at præmiemodtageren skal fremlægge deres projekter i København, Århus og Ålborg. Rejseomkostninger og hvad det måtte koste at lave passende foredragesbeguvensheder betales af de resterende 25.000 kr.

Der skal bruges 75.000 kroner at støtte tre til syv værdige rejser til udlandet. Selvfølgelig med den forpligtelse at det skaber værdi for foreningens formål i Danmark, for eksempel ved et foredrag i lokalområdet. Det kunne være til deltagelse i et IETF møde, deltagelse i KDE Developers Summit eller en studietur til mellemamerika med formål at sprede budskabet om åbne systemer.

Der skal bruges 75.000 kroner til at støtte direkte udvikling af det danske internets infrastruktur. Hvis DKUUG nu forpligter sig til at over tre år at spytte 100.000 kroner i en kasse, kunne vi så få understøttelse af DNSSEC i .dk TLD’et? Hvis DKUUG nu støtter med 25.000 kroner, kan vi så få en endnu bedre tidsinfrastruktur (ntp) på den danske del af internettet?

Der skal bruges 75.000 kroner til at sprede budskabet om åbne systemer i Danmark. For eksempel støtte til arrangementer som Software Freedom Day, udveksling af eksperter mellem landsdelene til foredrag og støtte til afholdelse af konferencer.

Alt sammen selvfølgelig bare tal og ideer der er rystet uf ad ærmet. Sæt andre beløb på, kom med andre forslag. Ovenstående er bare hvad jeg kan forestille mig.

Comments (1)

« Previous entries Next Page » Next Page »